Правила користування послугами web-хостингу

(1) Компанія Anyplace-hosting, іменована надалі Виконавець, з однієї сторони;

(2) Користувач послугами хостингу, іменований надалі Замовник, з іншої сторони;
Надалі за текстом Виконавець та Замовник відповідно, разом іменуються Сторони, погоджуються з умовами даної Угоди, а саме:
1 Предмет Угоди
1.1 За даною Угодою Виконавець бере на себе зобов’язання з розміщення web-сторінки Замовника в мережі Інтернет за певним тарифним планом, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги.
1.2 При виконанні та/або тлумаченні даної Угоди Сторони зобов’язуються неухильно керуватися чинним законодавством України.

2 Умови виконання Угоди
2.1 протягом 1 (одного) робочого дня після надходження оплати за замовлення Виконувач встановлює та виконує відповідні настроювання віртуального web-серверу та забезпечує Замовника необхідною інформацією для адміністрування віртуального web-серверу.
2.2 Виконавець забезпечує доступ в мережі Інтернет до віртуального web-сервера Замовника цілодобово протягом семи днів в тиждень.
2.3 Виконавець зобов’язується безкоштовно зареєструвати та делегувати протягом первинної оплати, але не менше 12 міс., 1 (одне) доменне ім’я в зоні, в якій він являється офіційним Реєстратором на вибір Замовника, крім доменів в зонах *.ua, .cc, .tv, .bz, .mobi, .asia, .me при відзначенні такої опції в замовленні. Подальше делегування та продовження терміну дії даного доменного імені відбувається безкоштовно при умові передоплати хостингу мінімум на 6 (шість) міс.
2.4 При замовленні та оплаті по тарифному плану і на термін, позначений ** доменне ім’я безкоштовно не реєструється. Замовник вправі зареєструвати безкоштовно ім’я пізніше, коли загальна сума його первинних і вторинних оплат складатиме 200 % від вартості відповідного домену.
2.5 Замовник надає свою однозначну згоду з умовами Правочину про конфіденційність, розміщеного за електронною адресою: http://anyplace-hosting.net/правила-хостинга/ (надалі Правочин про конфіденційність), і надає Виконавцю право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні данні Замовника на умовах Правочину про конфіденційність, в тому рахунку, розкривати персональні дані Замовника третім особам, які надають Виконавцю, послуги, а також іншим особам у порядку встановленому законодавством. Під Правочином про конфіденційність сторони розуміють деталізовані правила та умови отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Замовника, що знаходяться за адресою: http://anyplace-hosting.net/правила-хостинга/ та є невід’ємною частиною даного Договору.

3 Ціни і порядок оплати
3.1 Вартість робіт за даною Угодою визначається у відповідності з діючим “Прейскурантом”.
3.2 При відсутності оплати за продовження послуги протягом 7 (семи) календарних днів з дати закінчення терміну попередньої оплати даної послуги, Виконавець вправі заблокувати акаунт. Відновлення роботи акаунта можливе лише після погашення заборгованості.
3.3 Відсутність оплати за продовження хостингу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення терміну дії даної послуги дає право Виконувачеві на розірвання даного договору з подальшим видаленням даних Замовника, що зберігаються на сервері.
3.4 При виникненні технічної необхідності, Замовник вправі зробити Upgrade тарифного плану, (Upgrade – зміна тарифного плану к сторону збільшення його показників, тобто перехід на тарифний план, який знаходиться по праву сторону від теперішнього тарифного плану в “Прейскуранті”) доплативши різницю у вартості за залишок передплаченного терміну. Вартість та деталі з данного питання потрібно уточнити у billing-менеджера — billing@anyplace-hosting.net
3.5 Замовник має право на Downgrade тарифного плану (Downgrade – зміна тарифного плану в сторону зменшення його показників, тобто перехід на тарифний план, який знаходиться по ліву сторону від теперішнього тарифного плану в “Прейскуранті”) лише за додаткову плату в розмірі 10 у.о.
3.6 У випадку невідповідності якості сервісу, що надає Виконавець, запитам Замовника, Замовник має право протягом 30 (тридцяти) календарних днів відмовитись від надаваних послуг та отримати всю суму платежу назад. У випадку здійснення реєстрації доменного імені за акцією, тобто безкоштовно, із суми, що підлягає поверненню, вираховується дійсна вартість реєстрації доменного імені.

4 Права і обов’язки Замовника
4.1 Виконавець надає повний комплект інформації, необхідної для розміщення даних на віртуальному web-сервері. При цьому Замовник повинен мати мінімальні знання необхідні для керування акаунтом. Виконавець не бере на себе зобов’язання по навчанню Замовника або наданню йому технічної інформації, крім тієї, що безпосередньо пов’язана зі специфічними особливостями даних послуг.
4.2 Замовник зобов’язується не передавати та не передоручати виконання даної Угоди і права по ній.
4.3 Замовник зобов’язується використовувати мережу Інтернет тільки легальним способом, дотримуючись норм та правил користування мережами передачі даних і несе відповідальність за їх недотримання у відповідності з діючим законодавством.
4.4 При зміні тарифів, Замовник має право користуватись надаваними Послугами, за старими тарифами весь термін попередньої передплати.
4.5 Замовник самостійно несе відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений ним або третьою стороною в ході некоректного використання Замовником послуг Виконавця.
4.6 Замовник зобов’язується своєчасно сплачувати рахунки за надання послуг Виконавцем за установленими тарифами у визначений Виконавцем термін.
4.7 Замовник являється одноосібним власником логіну (UserName) і паролю (PassWord). Виконавець має право відсилати загублені паролі або змінювати їх на інші, тільки при письмовому запиті з Контактного e-mail, і тільки на Контактний e-mail.
4.8 Відповідальність за втрату логіну і/або паролю, що може спричинити заволодіння акаунтом іншими особами, а, як наслідок, зміну та/чи видалення інформації цілком чи частково на даному акаунті, несе Замовник.
4.9 За умов тривалої DOS-атаки на аккаунт Замовника (більше дванадцяти годин на місяць або довше трьох годин одноразово) останній зобов’язаний додатково замовити послугу виділеної IP-адреси. Такий запобіжній засіб дозволяє оперативно запобігти порушенням в роботі як аккаунта Замовника так і в функціонуванні сервера загалом.
5 Права і обов’язки Виконавця
5.1 Виконавець зобов’язується у випадку відсутності доступу до web-сервера Замовника з вини Виконавця компенсувати безкоштовним продовженням надаваної послуги на 10-кратний термін відсутності доступу до web-серверу.
5.2 Виконавець зобов’язується щотижня робити повне резервне копіювання даних Замовника. При втраті даних Замовника з вини Виконавця, останній зобов’язується відновити їх з резервної копії максимум 30 (тридцяти)-денної давності. При втраті даних у результаті помилки або недбалості Замовника їхнє відновлення буде проводитися за додаткову плату – 50 у.о.
5.3 Виконавець залишає за собою право зміни виділеної Замовникові ІP-адреси, якщо це викликано технічною необхідністю. Якщо Замовник використовує DNS-сервер Виконавця, ця зміна відбудеться непомітно для Замовника. Однак, якщо Замовник сам підтримує свій DNS-сервер, то йому необхідно буде самостійно змінити свої облікові записи.
5.4 Виконавець має право змінювати тарифи без попереднього узгодження з замовником, попередивши його про це за 30 днів (тридцять) календарних днів до такої зміни.
5.5 Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника або розірвати Договір в безумовному порядку в наступних випадках:

a) розміщення Замовником на своєму акаунті інформації, що порочить честь і гідність інших людей;

b) розміщення Замовником на своєму акаунті інформації еротичного або порнографічного характеру;

c) розміщення Замовником на своєму акаунті інформації, яка суперечить законодавству України;

d) за рішенням уповноваженої державної установи, у відповідності з законодавством України;

е) у випадку використання Замовником на своєму хостинг-акаунті Proxy.
5.6 Виконавець залишає за собою право негайно призупинити обслуговування Замовника у випадку встановлення факту підтримки або використання будь-якої spam-активності, включаючи, але не обмежуючись наступними діями:

a) реклама своїх web-сторінок шляхом розсилки spam;

b) масова розсилка spam з будь-якій підмережі будь-якими методами;

c) будь-яка підтримка spam, хакінгу, крекінгу (див. Визначник термінів) та інших незаконних дій в мережі Інтернет.
5.7 Виконавець має право призупинити надання послуг, якщо представники Виконавця класифікують будь-які дії, здійснені або виконувані Замовником або третіми особами через послуги, надані Замовникові за даним договором, як такі, що завдають або здатні завдати шкоду Виконавцеві, або іншим Замовникам, або нормальному функціонуванню сервера, на якому знаходиться акаунт Замовника, а саме дії викликані:

a) виконанням некоректних скриптів, яке викликає пікове навантаження більше 50%;

b) генерацією значного трафіку – більше 5% від загального трафіку серверу;

c) генерацією значного навантаження – середнє навантаження сервера більше ніж на 10%;
5.8 У випадку не усунення можливих причин некоректного функціонування сервера, зазначених у п. 5.7 протягом 3 (трьох) календарних днів з дати офіційного Попередження, яке Виконавець зобов’язаний направити на Контактний e-mail чи факс Замовника, Виконавець має право розірвати Договір, надавши замовникові 15 (п’ятнадцять) днів для перенесення даних. При цьому Виконавець зобов’язується повернути залишок невикористаних коштів.

6 Відповідальність сторін
6.1 Виконавець не несе відповідальність перед Замовником чи третіми сторонами за будь-який збиток, втрату та/чи недоотримання прибутку, що відбуваються внаслідок:

— збоїв чи пошкодження технічного обладнання;
— проблем/затримок/переривань/пропусків при передачі даних чи з’єднанні;
— програмних помилок;
— видалення файлів;
— дефектів;
— обставин непереборної сили в загальноприйнятому смислі;
— тощо.
6.2 Виконавець не відповідає за зміст інформації, розміщуваної Замовником.
6.3 Виконавець не відповідає за затримку та/чи втрату вхідної та/чи вихідної електронної пошти Замовника у випадку, коли Замовник використовує загальну IP-адресу сервера.
6.4 При розірванні Договору через недотримання п.п. 4.2, 4.3 і/або у випадку встановлення факту незаконних дій, зокрема передбачених п.п. 5.5 і 5.6, невикористана частина коштів Замовнику не повертається.
6.5 Відповідальність за скоєння злочинів в сфері комп’ютерної інформації, передбачена кримінальним законодавством України.
Правочин про конфіденційність
1. Загальні положення:

1.1. Правочин про конфіденційність встановлює порядок одержання, зберігання, оброблення, використання та розкриття Персональних даних Замовників, які отримує ТОВ «ОН-ЛАЙН» та/або ФОП Варшавський Роман Вікторович (надалі ANYPLACE-HOSTING), яким належить сайт anyplace-hosting.net, від Замовників послуг згідно з Договорами, в тому рахунку, публічної оферти. Цей Правочин є невід’ємною частиною Договорів, згідно з якими надаються послуги ANYPLACE-HOSTING.
1.2. Для того, щоб Замовник отримав одну та/або декілька разом послуг, що надаються ANYPLACE-HOSTING, зокрема, але не виключно: отримання хостингу, реєстрація, делегування доменного імені, отримання в оренду виділеного серверу, отримання в оренду фіксованої IP-адреси, послуг з розміщення web-сторінки(ок) в мережі Інтернет, отримання в оренду виділеного серверу, забезпечення доступу до обладнання з мережі Інтернет, розміщення обладнання Замовника на технічному майданчику ANYPLACE-HOSTING, забезпечення доступ до обладнання з мережі Інтернет та інших послуг, зобов’язаний висловити свою цілковиту згоду з умовами даного Правочину про конфіденційність. Факт отримання послуг від ANYPLACE-HOSTING, означає цілковиту згоду з умовами даного Правочину.
1.3. Замовник не має права користуватися послугами ANYPLACE-HOSTING, якщо він не згоден з умовами Даний Правочину, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати Правочини з ANYPLACE-HOSTING, або не є уповноваженою особою компанії.
1.4. В разі отримання Замовником послуг від ANYPLACE-HOSTING, Замовник дає свою однозначну згоду з умовами Даний Правочину про конфіденційність, і надає ANYPLACE-HOSTING право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Замовників та/або уповноважених осіб на умовах даного Правочину.
1.5. Правочин про конфіденційність не регулює, ANYPLACE-HOSTING не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Замовника третім особам, що не перебувають у власності або під управлінням ANYPLACE-HOSTING, та фізичними особами, які не є працівниками ANYPLACE-HOSTING, навіть якщо Замовник отримав доступ до сайтів, товарів чи послуг цих осіб за допомогою сайту anyplace-hosting.net або розсилки.
1.6.Замовник визнає, що у разі недбалого ставлення Замовника до безпеки і захисту його персональних даних і даних авторизації, треті особи можуть дістати несанкціонований доступ до облікового запису та персональних та інших даних Замовника. ANYPLACE-HOSTING не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

2. Які особисті дані можуть збиратися.

ANYPLACE-HOSTING збирає особисту інформацію, а саме: ім’я, прізвище, по батькові, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування компанії. Також ANYPLACE-HOSTING може збирати іншу інформацію:
— IP-адресу Замовника;
— інформацію про помилки роботи ресурсу.
Вся інформація збирається ANYPLACE-HOSTING як є і не змінюється в процесі збору даних.

3. Яка інформація Замовника буде використовуватися ANYPLACE-HOSTING.

ANYPLACE-HOSTING має право використовувати Замовника ім’я, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти. ANYPLACE-HOSTING має право відображати ім’я, прізвище, по батькові, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування компанії на anyplace-hosting.net. ANYPLACE-HOSTING має право використовувати вашу контактну інформацію щоб обробляти розсилку ANYPLACE-HOSTING, а саме повідомляти Замовника про нові можливості, акції та інші новини anyplace-hosting.net. Замовник завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактної інформації у розділі http://www.anyplace-hosting.net/billing.php.

4. Умови надання доступу до бази даних.

ANYPLACE-HOSTING не передає персональні дані третім особам, за винятком випадків передбачених нижче. Замовник згідно даного Правочину про конфіденційність надає право ANYPLACE-HOSTING розкривати персональні дані Замовників третім сторонам, які надають ANYPLACE-HOSTING послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, доставляють посилки. Треті сторони можуть використовувати призначену для Замовника інформацію тільки у разі якщо вони надають послуги ANYPLACE-HOSTING і лише ту інформацію, яка необхідна для надання послуги.
Також розкриття персональних даних без згоди Замовника або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:
— за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право витребувати і отримувати такі дані.
— в тому випадку, якщо на думку ANYPLACE-HOSTING, Замовник порушує умови даного Правочину про конфіденційність та/або інших договорів та угод між ANYPLACE-HOSTING і Замовником.

5. Як змінити/видалити особисту інформацію про Замовника.

Персональні дані Замовника зберігаються протягом трьох років з моменту припинення Договору.

6. Контактна адреса для бізнесу у разі виникнення питань.

У разі виникнення питань, побажань, скарг щодо інформації, яку Ви надаєте, будь ласка, звертайтесь за контактною інформацією: billing@anyplace-hosting.net
Замовникові за письмовим запитом та при пред’явленні документа, що встановлює його особу та повноваження, може бути надана інформація про порядок отримання інформації про місце знаходження бази даних.

7. Захист інформації, що збирається.

ANYPLACE-HOSTING робить всі розумні запобіжні заходи для захисту конфіденційності даних. Всі дані, які ANYPLACE-HOSTING збирає зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні з-за меж корпоративної мережі ANYPLACE-HOSTING. Тільки ті співробітники ANYPLACE-HOSTING, яким необхідно виконувати робочі функції для яких потрібен доступ до особистої інформації Замовників мають доступ до інформації про Замовників. Всі співробітники, що мають доступ до інформації про Замовників, підписали Правочин про нерозголошення інформації третім сторонам про Замовників.

8. Зміни в Правочині про конфіденційність.

Ми можемо змінити умови Правочину про конфіденційність. У такому випадку ми замінимо версію на сторінці умов. Будь ласка, періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те як ANYPLACE-HOSTING захищає інформацію про Замовників.
Всі зміни до Правочину набувають чинності з моменту їх публікації. Отримуючи послуги від ANYPLACE-HOSTING, Замовник підтверджує однозначну згоду з новими умовами Правочину про конфіденційність в редакції, чинній на момент використання Замовником послуг .
ANYPLACE-HOSTING не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Замовник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Правочину про Конфіденційність, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

9. Додаткові умови

У випадку, якщо будь-яке положення Правочину про конфіденційність, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається суперечливим закону, або недійсним, це не вплине на решту положень, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
Замовник має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року N 2297-VI.
Даний Правочин про конфіденційність поширюється на Замовника з моменту отримання послуг від ANYPLACE-HOSTING і діє до тих пір, поки зберігається будь-яка інформація про Замовника, в тому числі, персональні дані.